Kuvia Puhoksen Perinnekonepäiviltä 2011

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30